•  

  •  

  •  

Vesti

 

Usvojena redefinicija Međunarodnog sistema jedinica

Na 26. Generalnoj konferenciji za tegove i mere, koju je organizovao Međunarodni biro za tegove i mere (BIPM) 16. novembra 2018. godine u Versaju u Francuskoj, prisutni predstavnici iz 54 zemlje sveta jednoglasno su izglasali reviziju Međunarodnog sistema jedinica (SI) čija će primena početi 20. maja 2019. godine, kojom su usvojene nove definicije za kilogram, amper, kelvin i mol. Redefinisani SI od sada se zasniva na osnovnim prirodnim konstantama. Kilogram je određen na osnovu Plankove konstante (h), amper na osnovu elementarnog naelektrisanja (e), kelvin na osnovu Bolcmanove konstante (k) i mol na osnovu Avogadrove konstante (NA).

 

Javna rasprava o Nacrtu zakona o metrologiji

Ministarstvo privrede sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o metrologiji u periodu od 20. avgusta do 10. septembra 2018. godine.

 

Prelazak na novu verziju standarda ISO 17025

Neposredno nakon objavljivanja novog izdanja međunarodnog standarda ISO/IEC 17025:2017, dana 28.12.2017. godine, na sajtu Instituta za standardizaciju je objavljena informacija da je kao rezultat rada komisije za standarde i srodne dokumente KS CASCO, objavljen srpski standard na srpskom jeziku SRPS ISO/IEC 17025:2017, koji od 25.12.2017. godine zamenjuje SRPS ISO/IEC 17025:2006

Imajući u vidu da je ILAC Rezolucijom GA 20.15 iz novembra 2016. godine za prelazak na akreditaciju prema novom izdanju standarda utvrđen prelazni period od tri godine od datuma objavljivanja standarda, ATS je utvrdio redosled aktivnosti sa ciljem da od 1. decembra 2020. godine budu važeće samo akreditacije prema novom izdanju standarda.