•   Zakon o metrologij
  •   Pravilnik o vrstama merila za koje je obavezno overavanje
  •   Pravilnik o prethodno upakovanim proizvodima
  •   Pravilnik o načinu i uslovima overavanja merila
  •   Uredba o načinu vrsenja metrološkog nadzora

Overavanje vaga

Overavanje je pregled merila od strane ovlašćenog tela radi utvrđivanja njegovih propisanih karakteristika. To je zakonska obaveza za merila koja se koriste u oblastima:

  • zaštite zdravlja i opšte bezbednosti
  • zaštite životne sredine
  • kontrole i bezbednosti saobraćaja
  • prometa roba i usluga;
  • provere prethodno upakovanih proizvoda i boca kao mernih posuda.

Nakon pregleda merila ovlašćeno telo utvrđuje da li je merilo u skladu sa odobrenim tipom, odnosno da li ispunjava propisane metrološke zahteve.

 

Ukoliko merilo ispunjava propisane zahteve, ono se žigoše plombom odnosno zaštitnom nalepnicom. Nakon žigosanja merilo se plombira da bi se zaštitilo od neovlašćenog podešavanja.

Ukoliko ovlašćeno telo utvrdi da određeno merilo nije u skladu sa odobrenim tipom merila, odnosno da ne ispunjava propisane metrološke zahteve, donosi rešenje kojim odbija overavanje merila.

Overavati se mogu samo merila koja imaju rešenje o odobrenju tipa. Rešenje o odobrenju tipa merila izdaje Direkcija za mere, na zahtev domaćeg proizvođača, ovlašćenog uvoznika, odnosno ovlašćenog distributera stranog proizvođača merila.

Merila koja se koriste u drugim oblastima, nemaju zakonsku obavezu redovnog overavanja, ali se njihove karakteristike mogu potvrditi etaloniranjem.

ELAB doo, obavlja overavanje i žigosanje odnosno baždarenje vaga.