Servisiranje vaga

 

ELAB doo poseduje servis za vage koji je organizovan i opremljen za brzo i kvalitetno obavljanje posla. Vršimo servisiranje svih vrsta mehaničkih i elektronskih odnosno digitalnih vaga.

Naša usluga podrazumeva:

  • brzu intervenciju
  • kvalitetnu popravku
  • jednogodišnju garanciju

 

Pre nego što pozovete servis proverite da li je:

  • Podloga na kojoj se vaga nalazi takva da se vibracije i potresi iz okolne sredine ne prenose na vagu.
  • Mesto na kome se vaga nalazi bez prevelikog strujanja vazduha i elektromagnetnih smetnji
  • Vaga dobro nivelisana.
  • Vaga dobro zagrejana, odnosno uključena bar 30 minuta pre početka merenja.
  • Vaga kalibrisati prema uputstvu proizvođača.