Ispitni tegovi visoke klase tačnosti E2, F1 i M1

Ispitni tegovi

 

 

  • Ispitni tegovi klase E2
  • Ispitni tegovi klase F1
  • Ispitni tegovi klase M1
  • Setovii tegova u metalnim kutijama