Ove elektronske digitalne vage imaju internu kalibraciju, elektromagnetnu mernou ćelijou i displej sa pozadinskim osvetljenjem i visokim kontrastom. Mehanizam za internu kalibraciju omogućava da u svakom trenutku, pritiskom na dugme izvršite podešavanje vage. Vage su idealne za precizna merenje u ispitnim laboratorijama i istraživačkim institutima..

Precizna elektronska digitalna vaga

 • Kapacitet 6200 g
 • Rezolucija 0,01 g
 • Veličina tasa ɸ160 mm
 • Interrna kalibracija
 • RS232 interfejs za povezivanje sa štampačem i računarom
 • Tara u čitavom opsegu
 • Očitavanje u različitim mernim jedinicama
 • Napajanje 220V AC
 • Displej sa pozadinskim osvetljenjem i visokim kontrastom
 • Libela i stopice za nivelisanje vage
 • Zaštita od preoptrećenja
 • Automatska detekcija greške