Ove elektronske digitalne vage imaju internu kalibraciju, elektromagnetnu mernou ćelijou i grafički "Touch-Screen" displej veličine 5'. Mehanizam za internu kalibraciju omogućava da u svakom trenutku, pritiskom na dugme izvršite podešavanje vage. Vage su idealne za najpreciznija merenje u ispitnim laboratorijama i istraživačkim institutima.

Precizna elektronska digitalna vaga osetljivosti 0,001 g

 • Kapacitet 310 g
 • Rezolucija 1 mg
 • Veličina tasa ɸ110 mm
 • Automatska interrna kalibracija (Vaga se automatski podešava pri promeni spoljašnje temperature)
 • RS232 interfejs za povezivanje sa štampačem i računarom
 • Tara u čitavom opsegu
 • Očitavanje u različitim mernim jedinicama
 • Program za brojanje komada sa statističkim funkcijama
 • Program za odmeravanje zadate vrednosti
 • Program za odmeravanje više sastojaka prema definisanom receptu
 • Program za određivanje gustine čvrste materije
 • Program za određivanje gustine tečnosti
 • Napajanje 220V AC
 • Touch-Screen Display 5'' 800×480
 • Višejezični interfejs (EN-DE-FR-IT-SP-PT)
 • Moguće podešavanje i memorisanje interfejsa za svakog korisnika posebno
 • Interna baza podataka za odmeravanja raznih materijala
 • Libela i stopice za nivelisanje vage
 • Zaštita od preoptrećenja
 • Automatska detekcija greške