Precizna elektronska vaga osetljivosti do 0,1 g, sa mernom ćelijom najnovije generacije. Vagu odlikuje jednostavan interfejs, lako rukovanje uzorkom i mogućnost eksterne kalibracije. Ove digitalne vage su namenjene za precizno merenje u različitim okruženjima - od naučnih istraživanja u laboratorijama ili na terenu, do merenja u procesima proizvodnje. Radom preko baterija omogućena je mobilnost i nezavistan rad od izvora el. napajanja .Velika površina tasa od nerđajućeg čelika omogućava lako čišćenje.

Precizna digitalna vaga osetljivosti do 0,1 g

 • Kapacitet od 3kg do 30 kg
 • Rezolucija: do 0,1 g
 • Vaga sa dva opsega (Primer: Max = 3 kg / 6 kg, d = 0,1g / 0,2g)
 • Automatsko prebacivanje iz jednog opsega u drugi
 • Veličina tasa 250 mm x 197 mm
 • Tas od nerđajućeg čelika
 • IP65 (Apsolutna zaštita od prodora prašine, Zaštita od mlaza vode - voda iz creva pod bilo kojim uglom
 • Vaga se može overavati (baždariti)
 • Priključak za povezivanje sa računarom
 • Priključak za povezivanje sa štampačem
 • Tara u čitavom opsegu
 • Očitavanje u različitim mernim jedinicama
 • Program za brojanje komada
 • Odmeravanje zadatog broja komada (pamti 100 unapred zadatih vrednosti)
 • Odmeravanje zadate težine (pamti 100 unapred zadatih vrednosti)
 • Napajanje 220V AC Adapter 12V
 • Ugrađena punjiva Li-ion baterija
 • Displej sa pozadinskim osvetljenjem i visokim kontrastom za lako očitavanje rezultata merenja
 • Zaštita od preoptrećenja
 • Eksterna kalibracija
 • Automatska detekcija greške