Polumikro elektronska digitalna vaga osetljivosti 0,1mg / 0,01mg, sa internom kalibracijom i elektromagnetnom mernom ćelijom. Mehanizam za internu kalibraciju omogućava da u svakom trenutku, pritiskom na dugme izvršite podešavanje vage. Vaga je idealna za najpreciznija merenje u ispitnim laboratorijama i istraživačkim institutima.

Polumikro elektronska digitalna vaga

 • Vaga sa dva opsega
 • Automatsko prebacivanje iz jednog opsega u drugi
 • Kapacitet 82g /220g
 • Rezolucija: 0,1mg / 0,01mg
 • Veličina tasa ɸ80 mm
 • Interrna kalibracija
 • Priključak za povezivanje sa računarom
 • Priključak za povezivanje sa štampačem
 • Tara u čitavom opsegu
 • Očitavanje u različitim mernim jedinicama
 • Napajanje 220V AC
 • Grafički displej sa visokim kontrastom za lako očitavanje rezultata merenja
 • Libela i stopice za nivelisanje vage
 • Zaštita od preoptrećenja
 • Automatska detekcija greške