Digitalna podna vaga sa eksternom kalibracijom, mernim ćelijama izradjenim da zadovolji potrebe merenja u digitalnim vagama nove generacije. Ovu elektronsku vagu odlikuje jednostavan interfejs, lako rukovanje uzorkom i mogućnost eksterne kalibracie. Radom preko punjivih baterija omogućena je mobilnost i nezavistan rad od izvora el. napajanja.. Vaga je idealna za precizno merenje u proizvodnji, i magacinima. Velika površina tasa omogućava lako čišćenje.

Elektronska podna vaga

 • Kapacitet ; 300 kg; 500 kg; 1000 kg; 1500 kg; 2000 kg, 2500kg
 • Rezolucija: 50 g; 100 g; 200g; 500g
 • Veličina tasa 1000 mm x 1000 mm; 1200 mm x 1200 mm; 1500 mm x1500 mm;
 • Priključak za povezivanje sa računarom
 • Priključak za povezivanje sa štampačem
 • Tara u čitavom opsegu
 • Napajanje 220 V AC Adapter 9 V
 • Mogućnost rada na baterije
 • Displej sa pozadinskim osvetljenjem i visokim kontrastom za lako očitavanje rezultata merenja
 • Zaštita od preoptrećenja
 • Eksterna kalibracija
 • Automatska detekcija greške