Elektronska platformska vaga sa eksternom kalibracijom, mernom ćelijom izradjenom da zadovolji potrebe merenja u digitalnim vagama nove generacije. Ovu vagu odlikuje jednostavan interfejs, lako rukovanje uzorkom i mogućnost eksterne kalibracie. Radom preko punjivih baterija omogućena je mobilnost i nezavistan rad od izvora el. napajanja.. Vaga je idealna za precizno merenje u proizvodnji, farmaciji i istraživanju. Velika površina tasa od nerđajućeg čelika omogućava lako čišćenje.

Elektronska platformska vaga

 • Kapacitet 10 kg ; 15 kg; 20 kg ; 50 kg; 150 kg; 300 kg; 500 kg
 • Rezolucija: 1 g; 2 g; 5 g; 10g; 20 g; 50 g; 100 g
 • Veličina tasa 300 mm x 400 mm; 400 mm x 400 mm; 400 mm x 500 mm; 600 mm x 600 mm;
 • Priključak za povezivanje sa računarom
 • Priključak za povezivanje sa štampačem
 • Tara u čitavom opsegu
 • Očitavanje u različitim mernim jedinicama
 • Program za brojanje komada
 • Program za izračunavanje procentualne vrednosti
 • Napajanje 220 V AC Adapter 9 V
 • Mogućnost rada na baterije
 • Displej sa pozadinskim osvetljenjem i visokim kontrastom za lako očitavanje rezultata merenja
 • Libela i stopice za nivelisanje vage
 • Zaštita od preoptrećenja
 • Eksterna kalibracija
 • Automatska detekcija greške