Digitalna vaga osetljivosti 1 g, sa eksternom kalibracijom, mernom ćelijom izradjenom da zadovolji potrebe merenja u digitalnim vagama nove generacije. Ovu vagu odlikuje jednostavan interfejs, lako rukovanje uzorkom i mogućnost eksterne kalibracie. Radom preko punjivih baterija omogućena je mobilnost i nezavistan rad od izvora el. napajanja.. Vaga je idealna za precizno merenje u proizvodnji, farmaciji i istraživanju. Velika površina tasa od nerđajućeg čelika omogućava lako čišćenje.

Elektronska vaga osetljivosti 1 g

 • Kapacitet: 6 kg ; 10 kg ; 15 kg; 20 kg
 • Rezolucija: 1 g
 • Veličina tasa 255 mm x 190 mm
 • Tara u čitavom opsegu
 • Očitavanje u različitim mernim jedinicama
 • Program za brojanje komada
 • Program za izračunavanje procentualne vrednosti
 • Napajanje 220 V AC Adapter 9 V
 • Mogućnost rada na baterije
 • Displej sa pozadinskim osvetljenjem i visokim kontrastom za lako očitavanje rezultata merenja
 • Libela i stopice za nivelisanje vage
 • Zaštita od preoptrećenja
 • Eksterna kalibracija
 • Automatska detekcija greške