Robusna industrijska vaga, sa mernom ćelijom najnovije generacije. Vagu odlikuje jednostavan interfejs, lako rukovanje uzorkom i mogućnost eksterne kalibracije. Ove digitalne vage su namenjene za precizno merenje u procesima proizvodnje. Radom preko baterija omogućena je mobilnost i nezavistan rad od izvora el. napajanja .Velika površina tasa od nerđajućeg čelika omogućava lako čišćenje.

Baždarena digitalna vaga

  <
 • Kapacitet 6 kg / 12 kg
 • Rezolucija: 1 g / 2 g
 • Vaga sa dva opsega
 • Automatsko prebacivanje iz jednog opsega u drugi
 • Telo od nerđajućeg čelika
 • Veličina tasa 250 mm x 197 mm
 • Tas od nerđajućeg čelika
 • IP65 (Apsolutna zaštita od prodora prašine, Zaštita od mlaza vode - voda iz creva pod bilo kojim uglom
 • Priključak za povezivanje sa računarom
 • Priključak za povezivanje sa štampačem
 • Tara u čitavom opsegu
 • Očitavanje u različitim mernim jedinicama
 • Program za brojanje komada
 • Odmeravanje zadatog broja komada (pamti 100 unapred zadatih vrednosti)
 • Odmeravanje zadate težine (pamti 100 unapred zadatih vrednosti)
 • Napajanje 220V AC Adapter 12V
 • Ugrađena punjiva Li-ion baterija
 • Displej sa pozadinskim osvetljenjem i visokim kontrastom za lako očitavanje rezultata merenja
 • Zaštita od preoptrećenja
 • Eksterna kalibracija
 • Automatska detekcija greške