Analitička elektronska digitalna vaga osetljivosti 0,0001 g, sa internom kalibracijom i elektromagnetnom mernom ćelijom. Mehanizam za internu kalibraciju omogućava da u svakom trenutku, pritiskom na dugme izvršite podešavanje vage. Vaga je idealna za precizno merenje u ispitnim laboratorijama i istraživačkim institutima.

Analitička elektronska digitalna vaga osetljivosti 0,0001 g

 • Kapacitet 200 g
 • Rezolucija: 0,0001 g
 • Preciznost ±0,0002 g
 • Veličina tasa ɸ90 mm
 • Interrna kalibracija
 • Priključak za povezivanje sa računarom
 • Priključak za povezivanje sa štampačem
 • Tara u čitavom opsegu
 • Napajanje 220V AC
 • Displej sa pozadinskim osvetljenjem i visokim kontrastom za lako očitavanje rezultata merenja
 • Libela i stopice za nivelisanje vage
 • Zaštita od preoptrećenja
 • Automatska detekcija greške