Servis

ELAB poseduje servis za vage koji je organizovan i opremljen za brzo i kvalitetno obavljanje posla.img_4
Naša usluga podrazumeva:
  • brzu intervenciju

  • kvalitetnu popravku

  • jednogodišnju garanciju

 

Savet za korišćenje vageimg_6
  • Podloga na kojoj se vaga nalazi mora biti takva da se vibracije i potresi iz okolne sredine ne prenose na vagu.

  • Mesto na kome se vaga nalazi mora biti bez prevelikog strujanja vazduha i elektromagnetnih smetnji.

  • Vaga mora biti dobro nivelisana.

  • Vaga mora biti uključena bar 30 minuta pre početka merenja.

  • Elektronske vage se moraju redovno kalibrisati prema uputstvu proizvođača..