O vagama

Podela vaga

img_4Ultra mikro vage - Ove vage mere do oko 3 grama ili manje i podeljak im je 0,0000001 g i koštaju koliko i nov auto ($20000 +). Glavni proizvođači su Mettler i Sartorius.

Mikro vage - Ove vage mere do oko 50 grama ili manje i podeljak im je 0,000001 g i koštaju koliko i nov auto ($11000 +). Glavni proizvođači su Mettler i Sartorius.

Polu mikro vage - Maksimalno merenje ovih vaga je od 50 do 250 grama i podeljak im je 0,00001 g a koštaju od $4000 do $11000. Neki od proizvođača su Mettler, Sartorius, AND weighing, Ohaus, Scientech, Adam Equipment.

Analitičke vage - Maksimalno merenje ovih vaga je od 50 do 600 grama i podeljak im je 0,0001 g a koštaju od $1200 do $3000. Vage sa tri decimale nisu analitičke vage. Neki od proizvođača su Sartorius, Metler Toledo, Ohaus, AND weighing, Acculab, Scientech, Adam Equipment, Denver Instruments.

Precizne vage - Podeljak ovih vaga je 0,001 g, 0,01 g, 0,1 ili 1g a koštaju od $5 do $5000.Cena ovih vaga dosta varira u zavisnosti od maksimalnog kapaciteta,preciznosti, interene ili eksterne kalibracije, veličine tasai tehnologije koja je primenjena.Naprimer vaga od 30 kg podeljka 0,1g košta mnogo više nego vaga od 500g podelka 1g. Neki od proizvođača su Sartorius, Metler Toledo, Ohaus, AND weighing, Acculab, Scientech, Adam Equipment, Denver Instruments.

Karakteristike vaga

img_5

Podeljak je vrednost izražena u jedinice mase i predstavlja najmanju podelu analogne skale, odnosno razliku dva uzastopna digitalna pokazivanja.

Ispitni podeljak je podeljak koji se koristi za razvrstavane vaga u klase tačnosti u zakonskoj metrologiji.

Opseg merenja vage je područje merenja ograničeno najmanjom masom ( Min merenje) i najvećom masom (Max merenje) koja se može meriti na vagi, a da su greške merenja u granicama dozvoljenih grešaka.

Tačnost vage je slaganje između pokazivanja vage i tačne vrednosti merene mase;
Ponovljivost merenja je slaganje rezultata merenja pri ponovljenim merenjima iste mase u nepromenjenim uslovima;

Saveti

Za izbor vageimg_6

Odaberite vagu koja zadovoljava vaše potrebe u pogledu tačnosti i mernog opsega.

Za korišćenje vage
  • Podloga na kojoj se vaga nalazi mora biti takva da se vibracije i potresi iz okolne sredine ne prenose na vagu.

  • Mesto na kome se vaga nalazi mora biti bez prevelikog strujanja vazduha i elektromagnetnih smetnji.

  • Vaga mora biti dobro nivelisana.

  • Vaga mora biti uključena bar 30 minuta pre početka merenja.

  • Elektronske vage se moraju redovno kalibrisati prema uputstvu proizvođača..