screen 1 screen 1 screen 1 screen 1 screen 1 screen 1 screen 1

O nama

ELAB je osnovan1999. kao preduzetnička radnja za popravku i baždarenje analitičkih i preciznih vaga. Od samog početka smo imali rešenje Saveeznog zavoda za mere i dragocene metale o ispunjavanju uslova za pregled merila. 2010. .smo se akreditovali po standardu SRPS ISO/IEC 17025 kod Akreditacionog tela Srbije kao firma koja je kompetentna za obavljanje poslova etaloniranja .

Detaljnije »

Šta nudimo

Kao akreditovana laboratorija od strane Akreditacionog tela Srbije,po standardu SRPS ISO/IEC 17025, obavljamo etaloniranje, analitičkih, preciznih i industrijskih vaga

Kao dobri poznavaoci kvaliteta velikog broja proizvođača vaga, i kao dobri poznavaoci potreba domaćih korisnika, odlučili smo se da vam ponudimo kvalitetne i pristupačne proizvode. Naša ponuda obuhvata industrijske i magacinske vage, laboratorijke vage, trgovaćke vage i ispitne tegovove.

Kao stručni i iskusni serviseri nudimo kvalitetan i pouzdan servis.

Kao dobri poznavaoci propisa u okviru zakonske metrologije, nudimo usluge overavanja i žigosanja vaga.